برخی از اهداف

اهداف همایش:

 • معرفي اهميت مهندسي فرآيند، مهندس فرآيند در ارتقاي كيفي و كمي توليدات پايين دستي
 • افزايش آگاهي نسبت به تكنولوژيهاي و نرم افزارهاي نوين مهندسي فرآيند
 • شبيه سازي و مدلسازي سامانه هاي توليد صنايع شيمايي به وسيله مهندسي فرآيند (کاربرد نرم افزارها)
 • ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه مهندسي فرآيند
 • پتانسيل سنجي بهينه كردن مصرف انرژي و جنبه هاي زيست محيطي
 • اثرات مثبت و منفي زیست محيطي فرآيندهاي شيميايي
 • بازرسی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) مانیتورینگ آلودگی و پالایش آب، پساب، پسماند، هوا
 • طراحی، ساخت، بهینه سازی، ارتقا، حمل و نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
 • شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه مهندسي فرآيند
 • ملاحظات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري منايع فسيلي در صنايع پايين دستي
 • ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي مهندسي فرآيند
 • معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 • آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان