برنامه همایش

برنامه سخنرانان پنجمین دوره کنفرانس : تهران، 5 آذر 1394 مرکز همایشهای صداوسیما

همزمان با هفتمین همایش مبدلهای گرمایی در پنجم آذر ماه 1394

برخی از سخنرانان

 

محمدرضا جعفری نصر: كاربرد بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي جريان دوفاز عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

فاروق ابراهیم پور: سخنرانی با موضوع طراحی، ساخت ، تعمیر و نگهداری مبدلهای گرمایی صفحه ای،مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا، سازنده انحصاری مبدلهای گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA در ایران

مهدی حمزه ای: بررسی پارامترهای موثر در طراحی و عملکرد مبدلهای حرارتی و ریشه یابی خرابی آنها، دکتر مهدی حمزه ای، دکترای مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، مدرس و محقق دانشگاه، پژوهشگر و مجری پروژه های مختلف صنعتی و تحقیقاتی

حسین اشتیاقیان و آریا ناصری: بررسی تاثیر فاکتور دما بر روی برنامه ریزی فرایند کک زدایی مبدلهای خط انتقال (TLE)، اداره مهندسی شرکت فاتح صنعت کیمیا

Mr. Ross Jury: مدیر منطقه خاور میانه شرکت Contract Resources  استرالیا در  معرفی توانمندی های شرکت Contract Resources  استرالیا در زمینه شستشوی شیمیایی انواع مبدل های حرارتی، کک زدایی از کوره های فرآیندی و تخلیه و بارگیری کاتالیست در راکتورهای خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

وحید کدخدایی:  و شهریار آذرفر:بررسی فرایندی و اقتصادی سیستم های جذب سطحی در ارتقا و بهبود محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی،    وحید کدخدایی: سرپرست واحد فرایند شرکت نیتل پارس
شهریار آذرفر: کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت نیتل پارس

حمیدرضا یعقوبی: معیارهای طراحی ، ساخت و تعمیر نگهداری برج های خنک کن و بهینه سازی برج های در حال کار، مطالعه موردی: یکی از پالایشگاه های نفت ایران، حمیدرضا یعقوبی: مدیرعامل گروه صنعتی آریابنیز

 

كاربرد بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي جريان دوفاز
Applications of Heat Transfer Enhancement in Two Phase Flow Heat Exchangers
(Prof. in Chem. Eng. – Heat Transfer & Process Integration)
در اين سخنراني ضمن مروري اجمالي برآخرين پيشرفتها در توسعه روشهاي فناورانه در بهبود انتقال حرارت و كارايي مبدل هاي حرارتي, بر كاربرد اين روشها در كاربري هايي كه مهندسان با جريان دوفازه (جوش آورها و چكالنده ها) مواجه ميشوند, تمركز خواهد شد. مثالها و موارد صنعتي ويژه اي توام با ارائه رويه (آلگوريتم)لازم براي بررسي و تحليل كه توسط سخنران توسعه و تدوين يافته ارائه ميگردد. .

دکتر محمدرضا جعفری نصر- عضو هيئت علمی, پژوهشگاه صنعت نفت

 

بررسی پارامترهای موثر در طراحی و عملکرد مبدلهای حرارتی و ریشه یابی خرابی آنها 
در این سخنرانی به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف هندسی نظیر ضخامت، جنس، گام پره و زاویه موج و نیز پارامترهای فرایندی همچون دما، دبی و فشار سیال و زاویه برخورد جریان بر عملکرد و طراحی مبدلهای حرارتی پرداخته می شود ضمنا با ارائه نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نرم افزاری یک مبدل حرارتی صنعتی به روش دینامیک سیالات محاسباتی، راهکارهای کاربردی جهت بهینه سازی کارکرد، افزایش راندمان و رفع مشکلات و خرابی این مبدلها ارائه می گردد.
. .

دکتر مهدی حمزه ای، دکترای مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، مدرس و محقق دانشگاه، پژوهشگر و مجری پروژه های مختلف صنعتی و تحقیقاتی

 

بررسی فاکتور دما بر روی برنامه ریزی فرآیند کک زدایی مبدلهای خط انتقال TLE

 TLE: Transfer line exchangers

محصولات الفینی نظیر اتیلن و پروپیلن از شکست حرارتی هیدروکربن های گازی یا مایع، تولید می شوند. این فرایند شامل حرارت دهی هیدروکربن­ها در کویل های تابشی کوره تا دمای حدود 800 درجه سانتی گراد و سپس سرد کردن ناگهانی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه تا دمای حدود 650 درجه سانتی گراد می باشد. این فرایند سرد کردن ناگهانی در مبدل های خط انتقال (TLE) صورت می پذیرد..

تشکیل و رسوب گذاری کک در کوره های شکست صنایع اتیلنی، فرایندی اجتناب ناپذیر بوده و همچنان به عنوان یکی از معضلات بهره برداری و سرویس این­گونه تجهیزات به  شمار می رود. از آنجا که تشکیل و رسوب گذاری کک، زمان کارکرد موثر کوره را تحت تاثیر قرار می دهد، عملاً زمان خروج از سرویس این کوره ها تابعی از میزان و شرایط کک تشکیل شده در کویل های تابشی و مبدل های خط انتقال (TLE) پایین دستی آن می باشد. در مقیاس صنعتی، ضخامت سنجی کک رسوب گذاری شده در دیواره های مبدل TLE ، از طریق روش های تجربی دشوار و تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد، با این وجود، از آنجا که تجمع کک در این تجهیزات، تاثیر به سزایی در دمای خروجی مبدل دارد، این دما به صورت غیر مستقیم بیانگر خصوصیات کک تشکیل شده در مبدل است. بنابراین دمای خروجی مبدل TLEبه عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در برنامه ریزی و زمان بندی خروج کوره از سرویس به منظور کک زدایی تجهیز شناخته می شود.

در این سخنرانی در فاز نخست به بررسی اجمالی پدیده ی کک و مکانیزم های تشکیل آن پرداخته و سپس در فاز دوم، دمای خروجی مبدل TLE، بر اساس یک تحلیل عددی، تئوری و با کمک مدلی پارامتریک تعیین و پیش بینی می گردد.

کلمات کلیدی: تشکیل کک، کوره های شکست اتیلنی، مبدل های خط انتقال، کویل های تابشی، دمای خروجی

حسین اشتیاقیان و آریا ناصری: شرکت فاتح صنعت کیمیا، اداره مهندسی

 

 

 

كاربرد بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي جريان دوفاز
Applications of Heat Transfer Enhancement in Two Phase Flow Heat Exchangers
(Prof. in Chem. Eng. – Heat Transfer & Process Integration)
در اين سخنراني ضمن مروري اجمالي برآخرين پيشرفتها در توسعه روشهاي فناورانه در بهبود انتقال حرارت و كارايي مبدل هاي حرارتي, بر كاربرد اين روشها در كاربري هايي كه مهندسان با جريان دوفازه (جوش آورها و چكالنده ها) مواجه ميشوند, تمركز خواهد شد. مثالها و موارد صنعتي ويژه اي توام با ارائه رويه (آلگوريتم)لازم براي بررسي و تحليل كه توسط سخنران توسعه و تدوين يافته ارائه ميگردد. .

دکتر محمدرضا جعفری نصر- عضو هيئت علمی, پژوهشگاه صنعت نفت

 

بررسی پارامترهای موثر در طراحی و عملکرد مبدلهای حرارتی و ریشه یابی خرابی آنها 
در این سخنرانی به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف هندسی نظیر ضخامت، جنس، گام پره و زاویه موج و نیز پارامترهای فرایندی همچون دما، دبی و فشار سیال و زاویه برخورد جریان بر عملکرد و طراحی مبدلهای حرارتی پرداخته می شود ضمنا با ارائه نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نرم افزاری یک مبدل حرارتی صنعتی به روش دینامیک سیالات محاسباتی، راهکارهای کاربردی جهت بهینه سازی کارکرد، افزایش راندمان و رفع مشکلات و خرابی این مبدلها ارائه می گردد.
. .

دکتر مهدی حمزه ای، دکترای مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، مدرس و محقق دانشگاه، پژوهشگر و مجری پروژه های مختلف صنعتی و تحقیقاتی

 

بررسی فاکتور دما بر روی برنامه ریزی فرآیند کک زدایی مبدلهای خط انتقال TLE

TLE: Transfer line exchangers

محصولات الفینی نظیر اتیلن و پروپیلن از شکست حرارتی هیدروکربن های گازی یا مایع، تولید می شوند. این فرایند شامل حرارت دهی هیدروکربن­ها در کویل های تابشی کوره تا دمای حدود 800 درجه سانتی گراد و سپس سرد کردن ناگهانی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه تا دمای حدود 650 درجه سانتی گراد می باشد. این فرایند سرد کردن ناگهانی در مبدل های خط انتقال (TLE) صورت می پذیرد..

تشکیل و رسوب گذاری کک در کوره های شکست صنایع اتیلنی، فرایندی اجتناب ناپذیر بوده و همچنان به عنوان یکی از معضلات بهره برداری و سرویس این­گونه تجهیزات به  شمار می رود. از آنجا که تشکیل و رسوب گذاری کک، زمان کارکرد موثر کوره را تحت تاثیر قرار می دهد، عملاً زمان خروج از سرویس این کوره ها تابعی از میزان و شرایط کک تشکیل شده در کویل های تابشی و مبدل های خط انتقال (TLE) پایین دستی آن می باشد. در مقیاس صنعتی، ضخامت سنجی کک رسوب گذاری شده در دیواره های مبدل TLE ، از طریق روش های تجربی دشوار و تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد، با این وجود، از آنجا که تجمع کک در این تجهیزات، تاثیر به سزایی در دمای خروجی مبدل دارد، این دما به صورت غیر مستقیم بیانگر خصوصیات کک تشکیل شده در مبدل است. بنابراین دمای خروجی مبدل TLEبه عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در برنامه ریزی و زمان بندی خروج کوره از سرویس به منظور کک زدایی تجهیز شناخته می شود.

در این سخنرانی در فاز نخست به بررسی اجمالی پدیده ی کک و مکانیزم های تشکیل آن پرداخته و سپس در فاز دوم، دمای خروجی مبدل TLE، بر اساس یک تحلیل عددی، تئوری و با کمک مدلی پارامتریک تعیین و پیش بینی می گردد.

کلمات کلیدی: تشکیل کک، کوره های شکست اتیلنی، مبدل های خط انتقال، کویل های تابشی، دمای خروجی

حسین اشتیاقیان و آریا ناصری: شرکت فاتح صنعت کیمیا، اداره مهندسی

 

دکتر محمدرضا جعفری نصر- عضو هيئت علمی, پژوهشگاه صنعت نفت