محورها

تمامی جنبه های فنی، اقتصادی، پتانسیل سنجی، طراحی و ساخت، مونیتورینگ، جنبه های ترمودینامکی و انتقال حرارت، شناسایی و رفع عیوب گلوگاهها و مشکلات فرآیندی، انتخاب متریال و … مرتبط با فرآیند در این کنفرانس به بحث گذاشته میشود. برخی از محورهای همایش را میتوان به شرح زیر دانست:

 • طراحي مفهومي، شبيه سازي و مدلسازي انواع فرآيندهاي صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي
 • بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شميايي، پالايشي، پتروشيمي و …
 • ارزيابي فعاليت كاتاليست هاي صنعتي به صورت عملياتي
 • افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي
 • سيستم هاي كنترلي فرآيندهاي صنعتي
 • مطالعات امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي فرآيندي
 • مديريت انرژي و محيط زيست در مهندسي فرآيند
 • ارزيابي ، بررسي و كنترل مخاطرات در واحدهاي عملياتي
 • افزايش بهره وري توليد واحدهاي صنعتي به كمك مهندسي فرآيند
 • پديده هاي انتقال
 • ترموديناميك و تعادل فازي
 • فرآيندهاي جداسازي
 • مدلسازي و شبيه سازي
 • ديناميك سيالات محاسباتي
 • کاربرد و آموزش نرم افزار در مهندسي فرآيند
 • و …