کمیته علمی ، داوری و سخنرانان

کمیته علمی، داوران مقالات و سخنرانان کنفرانس از بخش دانشگاهی و صنعتی انتخاب شده اند که به دقت به داوری مقالات پرداخته اند. نام برخی از این بزرگوارانی که در بخش علمی ادوار مختلف همایش همکاری داشته اند، در ادامه آورده شده است.
کمیته علمی، داوری و سخنرانان
امین احمدپور: پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
حسن اکبری: ریاست آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
رامین مهدی پور: گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش
سپهر صدیقی: عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت (پژوهشکده کاتالیست)
زهرا بنی عامریان: گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش
شهریار آذرفر: شرکت نیتل پارس
عظیم مجرد: ریاست تحقیق و توسعه پتروشیمی فجر
علی اکبر جمالی: دانشگاه علم و صنعت، گروه مهندسی شیمی
علی داسمه: پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان
فریده عتابی: دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا جعفری نصر: هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهرنوش محمدی: دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، گروه مهندسی شیمی

تشکر ویژه از کارشناسان شرکت پالایش نفت بندرعباس که به صورت تخصصی به داوری مقالات پرداختند:
امير محمد نصرآبادي: رييس مهندسي فرآيند
افشين بهروزي : رييس پژوهش و فنآوري
محسن كارگر بيده: دبير گروه انرژي
رسول ضيغم زاده: مسوول مهندسي پالايش يوتيليتي
محمد حسين پور: مسوول مهندسي پالايش واحدهاي تبديل كاتاليستي و تصفيه گاز و نفت سفيد
محمد جعفر موسوي: مسوول مهندسي پالايش واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن
محسن پيرزاده: مسوول مهندسي پالايش واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي
مهسا هوايي: كارشناس ارشد مهندسي پالايش واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي
بابك طاعي: كارشناس ارشد مهندسي پالايش واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي
كورش اشعري: كارشناس ارشد مهندسي پالايش واحدهاي تبديل كاتاليستي و تصفيه گاز و نفت سفيد
علي مبكري: كارشناس ارشد خوردگي
سميه صادقي: كارشناس ارشد مهندسي پالايش انرژي، سوخت و ضايعات نفتي
محمد آريا: رييس آزمايشگاه

Comments are closed.